Spørreskjema Ulla di
  • Innledning
  • Sauehold
  • Annen drift
  • Produksjon
  • Norsk ull fremover
  • Oppsummering
0% Gjennomført
1 av 6

Intro 1

Intro 2

Hvordan kan vi øke verdien til norsk råull?

Takk for at du tar deg tid til denne lille undersøkelsen. Formålet med spørreskjemaet er å forsøke å kartlegge fordeler og muligheter norsk ull har i et internasjonalt marked. Finnes det muligheter i andre bransjer og segmenter hvor råvaren eller biprodukter fra prosesser kan tas i bruk? Finnes det håndverkstradisjoner kan vi bygge nye produkter eller tjenester på?

Målet med prosjektet er å øke verdien av norsk råull. Vi søker å finne
innovasjonsmuligheter gjennom foredlingsprosessene som gjør at norsk ull kan
bli et satsingsområde.

nb_NONorsk bokmål